Is geluk erfelijk?

Is geluk erfelijk?

door | Geluk

Een hele interessante vraag vind ik zelf. Als geluk erfelijk bepaald is, betekent dat dan ook dat we hierop geen invloed hebben? Of betekent het juist dat geluk maakbaar is en in hoeverre dan? Ik ging voor je op onderzoek uit.

Wat is geluk eigenljik?

Dit is zo’n simpele vraag en toch heb ik hierop geen simpel en eenduidig antwoord…  In het algemeen zou je kunnen stellen dat geluk hetzelfde is als tevredenheid, welbevinden. Geluk is een positief gevoel dat je hebt over jezelf en je leven. Woordenboek Dikke van Dale formuleert geluk als volgt: ‘Geluk is een aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt’. Mijn eigen definitie; Geluk is een verzameling van mooie momenten.

De geluksformule

De geluksformule, hij bestaat echt, beschrijft welke factoren bepalen hoe gelukkig mensen zich voelen. Uit deze geluksformule blijkt dat de mate waarin we geluk (kunnen) ervaren op heel andere factoren gebaseerd is dan we in de regel denken. Persoonlijk vind ik de geluksformule verrassend. Omdat de percentages echt heel anders zijn dan ik zelf zou denken…

Ons geluk wordt bepaald door:

* Omstandigheden, 10%
Omstandigheden als relatie, gezin, gezondheid, werk, inkomen, vrijheid e.d. bepalen voor 10% ons geluk.

* Intentionele activiteiten, 40%
Alles wat we zelf doen om ons gelukkig(er) te voelen. Bijvoorbeeld sociale activiteiten, sport, mediteren, maar ook dankbaar zijn, tevreden zijn, leven in het moment en genieten van dingen. De activiteiten die we ondernemen om ons geluk te vergroten, bepalen ons geluk voor 40%.

* Aangeboren factoren, 50%
Karaktereigenschappen als extraversie, introversie, verlegenheid, aanleg voor depressies, angsten, psychische stoornissen e.d. bepalen ons geluk voor 50%.

Wat betekent dit voor ons geluksgevoel?

* Op basis van de geluksformule zou je de conclusie kunnen trekken dat je de mate waarin je je gelukkig voelt voor 50% zelf bepaalt; 10% omstandigheden + 40% geluksactiviteiten die je zelf ontplooit maakt 50%.

* Voor de overige 50% heb je dus geen (of in mindere mate) invloed op je eigen geluk. Dat verklaart het feit dat mensen met bijvoorbeeld echt zware psychische stoornissen nooit helemaal gelukkig zullen worden. En ook niet kunnen worden, simpelweg omdat ze erfelijk belast zijn met minder gelukkige genen.

* Gelukkig zijn de meeste mensen niet erfelijk belast met psychische stoornissen. En gelukkig spelen de aangeboren (erfelijke) factoren maar voor 50% een rol. Mocht je gezegend zijn met vrolijke en positieve genen (50%) en je telt daar de te beïnvloeden factoren bij op (10 + 40%), dan ben je dus 100% een blij ei, oftewel een gelukkig en gezegend mens, wat overigens niet inhoudt dat je 24/7 blij, vrolijk en halleluhjah-gelukkig door het leven huppelt en gelukkig maar…

Niet aan de goden overgeleverd

Zoals uit de geluksformule blijkt, kun je een groot deel van je geluk zelf beïnvloeden. Ik ga er hierbij vanuit dat je je omstandigheden zelf in de hand hebt. In ieder geval voor een groot deel. Je kunt niet zelf bepalen of je een chronische aandoening hebt, maar je bepaalt wel zelf of je onder die aandoening lijdt. Je bepaalt zelf in welk deel van het land in welk type woning je woont. En naar ik hoop kies je zelf je partner. Je bent dus zeker niet aan de goden overgeleverd voor dit deel van je geluk.

Is geluk erfelijk?

Op basis van bovenstaande (en andere wetenschappelijke onderzoeken) kunnen we stellen dat geluk gedeeltelijk, voor ongeveer 50%, erfelijk bepaald is. En voor die andere helft (50%) dus niet. Je kunt dus zelf heel veel doen om je geluksgevoel te vergroten. Zeker gezien het feit dat de meeste mensen niet erfelijk belast zijn met psychische factoren die hun geluk belemmeren en beperken. De meeste mensen kunnen dus onbeperkt, ongeremd en ongekend gelukkig zijn!

Meer weten en leren over geluk?

In de leuke online cursus Leef positief komt geluk uitgebreid aan de orde. Meer informatie vind je hier.

 

Meer over geluk

 

 

 

Gratis Online cursus Leef positief, les 1

Na je aanmelding ontvang je persoonlijke inloggegevens en kun je gelijk inloggen. Door je aanmelding geef je Jolanda Toet toestemming voor het toesturen van Inspiratie in je mailbox.

Sharing is caring!