Jolandatoet.nl

Leven vanuit liefde

door | Geluk, Liefde, Lifestyle, LOA, Mindset

Ik heb het er zo vaak over dat een uitleg op zijn plaats is; leven vanuit liefde versus leven vanuit angst.

Leven vanuit angst

Leven vanuit angst is het tegengestelde van leven vanuit liefde. Angst voor de dood, voor ziekte, voor ongeluk en vooral voor schaarste. Schaarstedenkers zijn mensen die altijd tekort ervaren; ze ervaren te weinig van heel veel in het leven. Te weinig geld, te klein huis, geen vrienden, te weinig kasten, te weinig liefde en nooit geluk. En juist teveel ellende, ziekte, rottigheid, ongeluk, geweld en meer negatiefs. De oorzaak achter schaarstedenken is vrijwel altijd angst en ontstaat uit de levenservaringen die iemand opdoet en hoe men hiermee omgaat.

Mensen die vanuit angst leven ervaren bovengemiddeld veel stress, boosheid en woede, irritatie en frustratie. Vooral het gevoel te weinig te hebben, zorgt voor onrust, ontevredenheid en ongeluk met als gevolg ziekte, zeker op termijn.

In de regel zijn dit niet de gezelligste en leukste mensen om tegen te komen; ze klagen altijd, zijn snel jaloers, gunnen een ander het licht in de ogen niet en denken echt dat er te tekort is aan alles. Dit zijn ook de mensen die andere mensen als concurrent zien en bang zijn dat anderen hun baan, man of geld inpikken, dat werk. Mensen die vanuit angst leven hebben vaak ruzie, conflicten, discussies en onprettige ervaringen met andere mensen, kijken niet kritisch naar hun eigen handelen en vinden altijd dat ze gelijk hebben en doen er alles aan om dat gelijk ook te krijgen.

Mensen die leven vanuit angst houden vaak sterk vast aan bestaande dingen en patronen. Weten wat ze hebben en niet weten wat ze krijgen, zorgt voor onrust. De onzekerheid over hoe het leven zou kunnen worden zorgt ervoor dat mensen zich blijven vastklampen aan het bestaande, ook als dat niet goed voor hen is… Heel simpel uitgelegd het principe van ‘wat de boer niet kent, dat vreet ie niet’.

Het gevolg van leven vanuit angst is dat je steeds meer angst aantrekt en meer en meer schaarste en tekort. Focus op wat je niet wilt, zorgt er juist voor dat je meer krijgt van wat je niet wilt… Er ontstaat een spiraal van negatieve gebeurtenissen en negativiteit. Dit bevestigt dan weer het gevoel van tekort komen. En zo draait de cirkel van angst overuren en de schaarstedenker horendol want ‘er m moet wel iets vreselijk mis zijn met mij dat al deze ellende en dit leed juist mij overkomt!’.

Leven vanuit liefde

Leven vanuit liefde is het tegengestelde van leven vanuit angst. Liefde voor jezelf en het leven zorgt voor overvloed. Mensen die overvloed ervaren in hun leven, zijn mensen die dankbaar zijn en een positieve levenshouding ontwikkeld hebben. Ze vertrouwen op zichzelf en het leven en weten dat er genoeg taart is voor iedereen. Ze ervaren overvloed in alle aspecten van het leven, ze zijn dankbaar en blij dat ze hun rekeningen kunnen betalen, hebben meer dan genoeg vrienden, liefde in overvloed, een prima huis en een goede gezondheid. Dat klinkt gek, maar dat is echt zo.

Mensen die leven vanuit liefde, ervaren meer zelfliefde, waardoor ze veel beter voor zichzelf zorgen en daardoor minder snel ziek worden en zowel lichamelijk als geestelijk goed in hun vel zitten. Ze gunnen een ander de wereld en leveren actief een bijdrage andere mensen naar een hoger plan te tillen. Ze maken hun dromen waar en gunnen jou dat ook, delen gul en staan open voor de mening van anderen, ook als ze het daarmee oneens zijn. Ze zijn respectvol naar andere mensen en delen hun geluk graag om op die manier de wereld een beetje mooier te maken.

Of eigenlijk veel mooier, want de wereld een beetje mooier maken heeft altijd een sneeuwbaleffect. Je lacht naar een vreemde op straat, die op zijn of haar beurt naar jou teruglacht, maar ook naar nog twee anderen die op hun beurt weer naar vier mensen lachen die op hun beurt weer naar acht anderen lachen enzovoorts, je snapt em vast.

Mensen die leven vanuit liefde kijken naar de overeenkomsten tussen mensen en niet naar de verschillen, waardoor ze zich verbonden voelen met anderen en altijd zoeken naar verbinding, ook met wildvreemden. In de regel zijn mensen die vanuit liefde leven hele toegankelijke mensen de openstaan voor iedereen die hun pad kruist. Ze hebben vertrouwen in zichzelf, hun medemens en de toekomst.

Het gevolg van leven vanuit liefde is dat je steeds meer liefde aantrekt en meer en meer geluk en energie. Want reken maar van yessie dat je er energie van krijgt! Die energie zorgt dan weer voor een steeds hogere energiefrequentie (alles is energie) waardoor je gelijkgestemden aantrekt, in dit geval positieve mensen die ook leven vanuit liefde.

Maatschappij van de angst

Momenteel leven we in een maatschappij waarin angst overheerst. Daardoor reageren mensen onfatsoenlijk en respectloos op elkaar onder de noemer ‘vrijheid van meningsuiting’. Mensen zijn woedend, boos en agressief. En nee, dat heeft helemaal niets te maken met welke gebeurtenis of andere mensen dan ook, maar alles met angst. De angst die iemand ervaart en voelt en met zich meedraagt, komt tot uitdrukking in woede, onbeholpenheid, frustratie en geweld. Zo hadden de plunderingen van een aantal weken geleden helemaal niets te maken met de mensen wier bezittingen kapot gemaakt werden en zelfs niet met de avondklok, maar alles met de angst in deze mensen die zich uitte in woede, vijandigheid en agressie.

In mijn optiek is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen woorden, daden en handelen. Maar ik vind dat ook de politiek hierin een belangrijke rol speelt. De overheid zaait zeer bewust angst en zet mensen tegen elkaar op. Je zou kunnen zeggen dat ook de overheid leeft vanuit angst, hoewel daar hele andere belangen de hoofdrol spelen…

Maatschappij van de liefde

Gelukkig streven met mij heel veel mensen naar een maatschappij van de liefde, een maatschappij waarin ruimte is voor iedereen en waarin iedereen kan zijn wie hij of zij werkelijk is. Een maatschappij waarin we met respect naar elkaar luisteren en elkaar inspireren en motiveren in plaats van bekritiseren. Een maatschappij waarin we ons verplaatsen in anderen en hen niet veroordelen, waarin we compassie hebben voor die ander en ons realiseren dat ieder een eigen les te leren heeft in dit leven. We bestrijden kwaad en geweld met liefde en compassie, omdat haat met haat bestrijden nooit een oplossing is. We zijn aardig en lief voor elkaar, gewoon omdat dat kan.

Leef vanuit liefde!

Gelukkig zijn er heel veel mooie mensen op de wereld die al leven vanuit liefde. Ik kan je vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring vertellen dat dat enorm leuk is, dat je er ongekend veel energie door krijgt en dat je leven steeds mooier, intenser, liefdevoller en gelukkiger wordt. Daarom wil ik ook jou van harte uitnodigen om met me mee te doen. Laten we samen zorgen voor een maatschappij van liefde. Leef vanuit liefde!

Hi, ik ben Jolanda Toet!

Op dit blog schrijf ik over het en mijn leven vanuit mijn levensmotto ‘Leef je joy!’.

Met mijn artikelen wil ik jou inspireren je allermooiste leven te leven en je niet te laten intimideren, kleineren, chanteren of monddood maken, maar van iedere dag een feestje te maken. Leef je joy, juist nu!

Maak er iets moois van vandaag!

Wil je iets met me delen? Stuur een e-mail naar: leefjejoy@jolandatoet.nl.

Categorieen

Leef je mooiste leven!