Leven vanuit liefde

Blog voor meer geluk & vrijheid

Maatschappij van de angst…

door | okt 5, 2022 | Angst, Liefde

Maatschappij van de angst

We leven in een maatschappij waarin mannelijke energie en angst centraal staan. Ik verklaar me graag nader.

Maatschappij van de angst

We leven in een maatschappij die draait op en om angst. We worden overal en nergens bang voor gemaakt. In mijn jeugd en ja, da’s een tijdje geleden… werden we bang gemaakt voor de Russen, zure regen, de IRA en de neutronenbom om maar een paar voorbeelden te noemen. Later werd dat de Russen, IS, terreur, onthoofdingen, haatdragende moslims en het klimaat. Inmiddels wordt ons collectief angstlevel gevoed met angst voor de Chinezen, corona en andere virussen en niet te vergeten het klimaat. Correctie; de Chinezen zijn inmiddels weer vervangen door de oude vertrouwde Russen en onze angst wordt stelselmatig uitgebreid met de angst voor oorlog.

Terreur

Opvallend de laatste jaren is dat de terreur door IRA, IS en haatdragende moslimorganisaties die mensen massaal onthoofdden opgelost en in het niets verdwenen lijken te zijn. Ze zijn vervangen door klimaatverwoestende onweersbuien, niet bestaande hittegolven en Saharazand. Vreemd…

Mannelijke energie

Onze maatschappij is naast angst, gebaseerd op mannelijke energie. Oftewel op ratio, bewijs en wetenschap. Dat lijkt toppie, dat is het niet. Als je ook maar een klein beetje objectief onderzoek doet naar wetenschap en onderzoek, ontdek je al heel snel dat objectief onderzoek en dus objectieve wetenschap niet bestaat… Voor ieder onderzoeksresultaat is een tegenresultaat beschikbaar. Oftewel voor ieder onderzoeksresultaat ergens vóór, bestaat ook een onderzoeksresultaat tegen. Het is maar net wie de opdrachtgever is en het gewenste onderzoeksresultaat, dat meestal vooraf al vaststaat (!). Bewijs is dus helemaal geen bewijs… En wetenschap is uuuuh…

Vrouwelijke energie

In onze maatschappij is er weinig ruimte voor vrouwelijke energie; gevoel, intuïtie en spiritualiteit worden in onze samenleving niet serieus genomen, maar afgedaan als geneuzel, geitenwollensokkentheorietjes van alto’s, ‘niet echt’ en verzinsels of kwakzalverij. Als je nu nagaat dat het gebruik van vitamine C inmiddels wordt aangeduid als kwakzalverij, dan begrijp je direct waar het misgaat… Ook vrouwelijke energieën en superkrachten als zachtheid, lief zijn voor elkaar, samenwerken, samenleven, respect voor elkaar en verbondenheid worden niet echt gestimuleerd of zelfs echt niet gestimuleerd…

Verdeeldheid

Als je zo naar onze samenleving kijkt, zul je begrijpen dat het verklaarbaar is waarom er zoveel verdeeldheid tussen mensen bestaat. Die verdeeldheid komt voort uit de louter mannelijke energieën die ons door de strot geduwd worden. Want ja, dat gebeurt. Het is echt geen toeval dat er momenteel zoveel verdeeldheid, haat, agressie en woede tussen mensen is. Angst is daarbij de oorzaak. En die angst continu blijven voeden de hoofdtaak van degenen die graag angst willen creëren in onze samenleving.

Angst

Omdat dit mega-belangrijk is, herhaal ik dit nog even. Angst is de oorzaak van alle haat, geweld, oorlog, disrespect en ellende tussen mensen overal op de wereld. Degenen die heel bewust angst creëren (want die bestaan!) zullen onze angsten continu blijven voeden. Of het nu gaat om angst voor het weer; horrorwinter, hittegolven, windkracht of angst voor de zon, ziekten en mensen die buiten bepaalde hokjes vallen en daardoor een label van gek, raar of afwijkend opgeplakt krijgen, je angst wordt continu gevoed…

Waarom dan?

De reden dat er daadwerkelijk mensen zijn die continu onze angsten willen en zullen (blijven) voeden, is simpel. Bange mensen zijn makkelijk manipuleerbaar! Mensen die leven vanuit angst zijn makkelijk te manipuleren en zullen alles doen wat de angstvoeders willen. Alles! Doel; geld, macht & controle.

Samenleving met vrouwelijke en mannelijke energie

Om niet collectief ten onder te gaan aan angst, maar in goede harmonie met elkaar vanuit en in liefde te kunnen leven, is een maatschappij nodig met zowel vrouwelijke als mannelijke energie. Een samenleving waarin ook ruimte is voor intuïtie, gevoel, samen doen en zijn en vooral liefde. Denk nou niet dat dat ook weer een of ander hip gedoe is, een hype, modeverschijnsel dat vanzelf weer voorbij gaat. Dat is het niet! Leven vanuit liefde bestaat al sinds de oudheid.

Het tegengestelde van angst

Wat je zelf kunt doen om te stoppen met leven vanuit angst, is leven vanuit liefde. Begin daar hoe dan ook vandaag nog mee. Laat je dus niet langer bang maken! Maar laat je inspireren om nu te leven vanuit liefde. Als ik je daarbij kan helpen, hoor ik dat graag. Er zijn nooit genoeg mensen die vanuit liefde leven; we hebben er nog heel veel nodig om de wereld tot een mooie plek te maken waarin we met elkaar liefdevol  en in vrijheid kunnen leven. Weet dat je er niet alleen voor staat! Leef vanuit liefde en maak de wereld mooier. Wordt vervolgd!