Onduidelijkheid over de koetrainer

Onduidelijkheid over de koetrainer

door | Bijlage

In de normen van Demeter kwam ik het begrip koetrainer tegen. Ik wilde weten wat dat is en stuitte op heel veel onduidelijkheid. Hier lees je mijn bevindingen.

Lees eerst dit

Dit blog is een aanvulling op mijn blog Biodynamisch, dit wil jij toch ook? En dat is weer een vervolg op Zo logisch is biologisch. Lees deze blogs eerst!

Demeter-richtlijnen

De aanleiding van dit aanvullende blog is dat ik in de Demeter-richtijnen voor biodynamische landbouw en veeteelt het begrip koetrainer voorbij zag komen. En echt, ik had nog nooit van een koetrainer gehoord. En dus ging ik op onderzoek uit.

Koetrainer?

Een koetrainer geeft koeien een stroomstoot om ze in een grup te laten mesten. Een grup is een goot waarin mest wordt opgevangen. Het houdt simpel gezegd in dat koeien met een stroomstoot gedwongen worden op een bepaalde plaats te poepen en plassen. En voor de duidelijkheid; Demeter stelt dat een koetrainer niet is toegestaan bij biodynamische teelt.

Stroomstoot, uuuh?

What the heck? dacht ik toen ik las dat koeien met stroomstoten gedwongen worden bepaald gedrag te vertonen. Op google spreekt men trouwens bagatelliserend van een stroomstootje, maar of het nou een stoot of een stootje is, het kan toch gewoon niet waar zijn in een zogenaamd beschaafd land als Nederland?

Verboden

Ik kwam er al snel achter dat gebruik van een koetrainer sinds 2018 verboden is. Afgedwongen door de PVDD, top! Maar waarom staat dit dan zo expliciet in de richtlijnen van Demeter? Zou die koetrainer soms toch nog gebruikt worden, ondanks het verbod?

Geen contact met Demeter

Ik nam hierover geen contact op met Demeter, omdat op de vraag ‘Word de koetrainer toch nog gebruikt, ondanks het verbod?’ slechts 3 concrete antwoorden mogelijk zijn:
1. Ja, de koetrainer wordt gebruikt.
2. Nee, de koetrainer wordt niet gebruikt.
3. De kans bestaat / Het is mogelijk dat de koetrainer nog wordt gebruikt.

En welk antwoord Demeter ook zou geven, het bewijst niets en impliceert slechts. Toch bleef dit aan me knagen, want waarom zet Demeter iets op haar website wat wettelijk verboden is?

Waardevolle website

Dat vind ik trouwens ontzettend waardevol van de website van Demeter. Door hun richtlijnen en normen te lezen zie je wat niet is toegestaan in de biodynamische landbouw- en veeteelt. En dus wel in de reguliere. Waardevol, omdat de reguliere landbouw en veeteelt geen openheid geeft, alles bedekt met de mantel der liefde en insinueert dat bepaalde gehanteerde methoden, technieken en handelwijzen niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu, terwijl een kind van 5 nog kan bedenken dat dat wel degelijk zo is.

Meer onderzoek

Terug naar de case; ik nam dus geen contact op met Demeter, maar deed wel meer onderzoek. En de uitkomst was opmerkelijk te noemen.

Staatscourant 2018, 28779

In Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden (hierin worden alle officiële bekendmakingen van de overheid gepubliceerd) 2018, 28779 las ik het volgende en ik citeer:

1. Elektronische apparatuur

Het ontwerpbesluit voegt aan de lijst met verboden gedragingen ten aanzien van dieren onder meer toe het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht. Apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het bewerkstelligen van een gerechtvaardigde gedragsverandering bij het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of van aantasting van het welzijn van het dier en de houder daarvoor over voldoende deskundigheid beschikt, is wel toegestaan.1 Elektronische apparatuur is bijvoorbeeld een koetrainer2, een elektronische halsband of anti blafband voor honden.

De Afdeling maakt met betrekking tot elektronische apparatuur twee opmerkingen.

Het verbod om gebruik te maken van apparatuur zonder over voldoende deskundigheid te beschikken ziet op apparatuur die zeer verschillend van aard is. Naar het oordeel van de Afdeling is het verbod in veel gevallen echter niet of nauwelijks handhaafbaar. Dit geldt in ieder geval voor de elektronische halsband en de anti blafband, omdat de bezitters van honden in beginsel niet georganiseerd zijn. De elektronische halsbanden en anti blafbanden zullen verkrijgbaar blijven, omdat de wetgeving hieraan niet in de weg staat, terwijl slechts een relatief beperkte groep van (professionele) gebruikers zich bewust zal zijn van het verbod en zal weten dat gebruik alleen is toegestaan indien aan de gestelde eisen is voldaan.

Onduidelijkheid alom

Voor mij zorgde de tekst in de Staatscourant voor nog grotere onduidelijkheid die resulteerde in onderstaande vragen:

Apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het bewerkstelligen van een gerechtvaardigde gedragsverandering bij het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of van aantasting van het welzijn van het dier en de houder daarvoor over voldoende deskundigheid beschikt, is wel toegestaan.

1. Wat is een gerechtvaardigde gedragsverandering bij dieren?

2. In hoeverre kan een koe een gevaar vormen voor mens of dier?

3. Is die koetrainer nu verboden of niet?

4. Is bij toedienen van elektrische schokken aan koeien volgens de wet sprake van aantasting van het welzijn van het dier? (in mijn optiek natuurlijk wel, dat zal je duidelijk zijn).

Naar het oordeel van de Afdeling is het verbod in veel gevallen echter niet of nauwelijks handhaafbaar. Dit geldt in ieder geval voor de elektronische halsband en de anti blafband, omdat de bezitters van honden in beginsel niet georganiseerd zijn.

1. En dus is de koetrainer wel verboden en wordt hierop wel gehandhaafd?

2. Bij wetsovertredingen wordt niet gehandhaafd omdat dat ‘lastig’ is?

3. Wat zijn de sancties (geldboetes, straffen) als onwetmatig gebruik wordt vastgesteld?

Lekker vaag hè?

Lekker vaag hè? Ik word hier dus echt onpasselijk van, omdat dit soort publicaties en wetswijzigingen de indruk wekt alleen op papier te bestaan. Niet handhaven betekent dat geen geldboetes en straffen volgen als de wet hierin overtreden wordt, omdat die wet zo vaag en onduidelijk is. Mocht je de teksten in de Staatscourant pittig vinden, dat zijn ze ook. Als neerlandica moet ik dit soort teksten ook een paar keer lezen, voordat ik begrijp wat er staat, dat ligt zeker niet aan jou.

Geen goede indruk

Deze vaagheid zorgt er in combinatie met de richtlijnen van Demeter voor dat ik een heel sterk vermoeden heb dat koetrainers nog gebruikt worden. Ik meld hier expliciet dat het hier om een vermoeden gaat, ik heb hiervan geen bewijs en begeef me niet in de wereld van de vee-industrie.

Koetrainer bestellen?

Mijn vermoeden dat koetrainers, ondanks het verbod, nog gebruikt worden groeit. Je kunt ze namelijk ‘gewoon’ bestellen op internet. Zonder verstand van koeien, koetrainers, zonder verplichte opleiding en zonder gewezen te worden op gevaren en mogelijke wetsovertredingen. Het wordt steeds vreemder…

De praktijk

In de praktijk kun je zonder waarschuwing of voorschriften koetainers bestellen. Hieronder heb ik 4 voorbeelden voor je verzameld. Dit zijn slechts voorbeelden. Ik ga er vanuit dat deze producten legaal verkocht worden en dat deze webshopeigenaren niets doen wat wettelijk verboden is. Speel nooit voor eigen rechter!

 

Is dit wetenschappelijk bewezen?

De reden dat ik dit blog heb geschreven, is dat ik zo eerlijk, oprecht en objectief mogelijk wil informeren over voeding en aanverwant. Omdat vrijwel nergens 100% wetenschappelijk bewijs voor is, zelfs niet dat groente gezond is om maar iets te noemen, ontbreekt ook hier wetenschappelijk bewijs.

Doel van dit betoog

Door zaken als het mogelijk gebruik van een koetrainer te signaleren, onderzoeken en mijn bevindingen te delen, wil ik het collectief bewustzijn over voeding in relatie tot gezondheid en dierenwelzijn vergroten oftewel mensen bewust maken dat dit soort dingen gebeurt in een zogenaamd beschaafd land als Nederland en hoe belangrijk het is dat wij anders leren omgaan met mens, dier en milieu. Een heel goede stap hierin is biodynamische landbouw en veeteelt uiteraard in combinatie met een collectieve bewustzijnsomslag om minder vlees en meer plantaardig te eten. Hierover binnenkort meer.

Ingewikkeld

Ik realiseer me heel goed dat dit blogartikel niet voor iedereen begrijpelijk is. Dat is de reden dat ik het niet patsboem gepubliceerd heb, maar hiernaar doorverwijs via een ander artikel.

Deel je mijn mening?

Deel je mijn mening dat we gezamenlijk duurzaam en met mededogen en liefde om moeten gaan met mens, dier en milieu? Deel dan vooral mijn blog Biodynamisch, dit wil jij toch ook? Hierin vertel ik over biodynamische landbouw en veeteelt. Zonder over andere mensen te oordelen en zonder hen te veroordelen. En zonder vinger wijzen naar mensen die Nutella, vlees, bespoten aardbeien, snoep of garnalen eten. Dankjewel en stay tuned, wordt vast vervolgd!

Meer interessante blogartikelen

Hoi! Ik ben Jolanda Toet, leuk dat je een kijkje komt nemen op mijn blog. Op dit blog deel ik altijd lekkere, nooit saaie, vaak gezonde en soms minder gezonde recepten met je. Het leven is te kort om niet lekker te eten! Mijn recepten zijn glutenvrij, maar ook zeer geschikt en lekker voor mensen die wel gluten eten. Naast recepten vind je hier blogartikelen over voeding (food), lifestyle en reizen (travel). Ik wens je heel veel lees- en kijkplezier! Heb je vragen? Stuur een
e-mail naar info@jolandatoet.nl.

Leuk om je ook hier te ontmoeten!

Sharing is caring!