Jolandatoet.nl

Opdat wij niet vergeten

door | Liefde & Geluk

Nooit meer oorlog, zo spraken veel landen met elkaar af na de tweede wereldoorlog. Ieder jaar herdenken wij in Nederland de slachtoffers van oorlogen. Opdat wij niet vergeten…

Wanneer begon WO II?

Op 1 september is het 82 jaar geleden dat Duitsland met veel machtsvertoon Polen binnenviel; het begin van de tweede wereldoorlog. Hieraan voorafgaand werden tal van verdragen gesloten met allerlei geheime clausules over onder andere het verdelen van landen.

Wat hieraan voorafging

In Duitsland werd op 23 maart 1933 de Machtigingswet van 1933 = Ermächtigungsgesetz = Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich aangenomen door de Duitse Rijksdag. Hiermee zette de Duitse Rijksdag zichzelf buiten spel.

De rijksregering kreeg met deze wet wetgevende bevoegdheden waardoor een door de nazi’s gedomineerde regering vrij baan kreeg bij het realiseren van een nationaalsocialistische maatschappij, zonder dat er nog een controlerend parlement tussenbeide kon komen. Hiermee kreeg de zittende regering tijdelijk buitengewone volmachten in tijden van ernstige crisis.

Hitler aan de macht

Op 30 januari 1933 werd Hitler benoemd tot rijkskanselier van Duitsland. Zijn doel; macht en controle over mensen, landen en volkeren. Na een (door de nazi’s geënsceneerde) brand in het gebouw van de Rijksdag wijzigde Hitler de grondwet ‘ter bescherming van volk en staat’. Vrijheden als vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, persvrijheid, brief- en telefoongeheim werden opgeschort voor onbepaalde tijd.

Daarnaast kreeg de regering de vrijheid in te grijpen waar nodig om de orde te herstellen. Hierna schortte Hitler de grondwet op en verving hij deze door een machtigingswet, waarna Hitler wetten en decreten kon uitvaardigen en uitvoeren, zonder tussenkomst van het parlement. Hitlers wil was letterlijk wet geworden. De gevolgen zijn bekend.

De geschiedenis herhaalt zich in Duitsland

Duitsland’s bondskansellier Angela Merkel lijkt de geschiedenis te willen herhalen…  Dat is geen persoonlijke mening, maar een feit als je kijkt naar de geschiedenis. Merkel diende een wetswijziging in die door het Duitse parlement op 21 april 2021 is aangenomen. Deze, ook in Duitsland, omstreden wet zorgt ervoor dat de federale regering maatregelen kan opleggen aan de Duitse deelstaten, iets dat na de tweede wereldoorlog niet meer mogelijk was. De juridische reikwijdte van deze maatregelen gaat verder dan ooit. De gevolgen zijn nog niet bekend.

Wetswijzigingen in Nederland

Sinds 1 december 2020 is in Nederland de tijdelijke coronawet van kracht; de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Deze wet behelst ‘alle noodzakelijke maatregelen voor het bestrijden van crisissituaties’, wat die ook moge inhouden. Deze wet is tijdelijk; oftewel 3 maanden geldig. Inmiddels is deze wet met 3 maanden verlengd tot 1 juni 2021. Op 1 juni 2021 vervalt de wet bij Koninklijk Besluit.

En ondanks dat de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 per 1 juni aanstaande vervalt bij Koninklijk Besluit, worden nog steeds tal van nieuwe wetten voorbereid, gemaakt en ingevoerd.

Wetten die te maken hebben met verdere inperking van onze bevoegdheden en vrijheden en die in de ogen van mensenrechtenorganisaties in Nederland in strijd zijn met onze mensenrechten. Denk hierbij aan vaccinatieplicht, testplicht, quarantaineplicht, vaccinatiebewijs, ontnemen van vrijheid om in de openlucht te verblijven, lockdowns en sociale isolatie.

We gaan toch versoepelen?

Waarom houdt dit demissionair kabinet zich dagelijks bezig met het voorbereiden, maken en doorvoeren van nieuwe vrijheidsbeperkende maatregelen terwijl zij zegt dat we terugkeren naar het leven zoals wij dat voorheen kenden? Jij laat je toch ook niet opereren aan je meniscus als je geen knieklachten hebt? Je slikt toch nu geen bloeddrukverlager, omdat je over 5 jaar misschien een verhoogde bloeddruk hebt? Je gaat toch niet ‘voor het geval dat’ een nieuwe heup laten plaatsen? Hier klopt dus echt helemaal geen barst van!

En hieruit blijkt dat het kabinet de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 per 1 juni aanstaande weer wil verlengen, met alle gevolgen van dien voor jou en mij. Realiseer je hoe vergaand en ingrijpend maatregelen kunnen worden en dat het je wel eens verboden zou kunnen worden om buiten in de openlucht te verblijven. Ook een reisverbod hoort daarmee tot de mogelijkheden en daarmee bedoel ik niet dat je niet naar Spanje kunt, maar dat je je zieke moeder die 6 kilometer verderop woont, niet meer mag bezoeken. Mocht je denken dat dit niet mogelijk is, dat is het wèl. In Turkije geldt momenteel zo’n wet; mensen mogen daar niet meer naar buiten, alleen nog om te voet boodschappen te doen in de buurt… Naar een andere stad reizen mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de overheid. 

Daarom moet die tijdelijke wet verdwijnen per 1 juni

Om dit soort maatregelen tegen te gaan is het belangrijk dat deze tijdelijke wet per 1 juni 2021 verdwijnt. Ik hoop dat je bovenstaande goed leest en dat je echt tot je laat doordringen wat er staat en dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen en zich mogelijk nu al herhaalt…

Verzinsels van boosaardige gekken?

En zelfs toen in de tweede wereldoorlog mensen die helemaal niets verkeerds hadden gedaan zoals mijn lieve opa, afgevoerd werden naar doorvoerkampen en vernietigingskampen (Bertha Trompetter – Salomons, echtgenote van mijn opa overleden op 13-06-1943 in Sobibor) deden de meeste mensen niets. Net als nu vonden mensen het ‘onzin’ en ‘boosaardige verzinsels van gekken’. Laat jij nu niet een van deze mensen zijn.

Opdat wij niet vergeten

Hopelijk hebben wij echt geleerd van het verleden. Hopelijk menen wij dat wij al 76 jaar roepen dat dit nooit meer mag gebeuren.

Ik schreef dit artikel speciaal voor jou. Opdat wij niet vergeten…

Hi, ik ben Jolanda Toet!

Ik ben geluksexpert & content creator. Op jolandatoet.nl schrijf ik over het en mijn leven vanuit mijn levensmotto ‘Leef je joy!’.

Met mijn artikelen wil ik jou inspireren jouw joy te leven, zodat ook jij je leven leeft vanuit liefde. Vol rijkdom, overvloed, energie en geluk. Maak de wereld mooier en begin bij jezelf!

Wil je iets met me delen? Stuur een e-mail naar: leefjejoy@jolandatoet.nl.

“Angst, zei een oud-top-nazi tijdens het Neurenberg-tribunaal. Angst is het enige dat we nodig hadden om de mensen om onze vingers te winden, niet onze nazi-ideologie, maar alleen angst”