Jolandatoet.nl

Uitslag…

door | Liefde, Mindset, Politiek

Nee, dit artikel gaat niet over rode vlekken in mijn hals, maar over de uitkomst van de verkiezingen, oftewel de verkiezingsuitslag. Wat kun je komende jaren tijd verwachten?

Het volk heeft gesproken

Zoals je meestal ziet als mensen vanuit angst leven, is dat zij kiezen voor het oude vertrouwde of in dit geval het oude. Gelukkig zijn er veel mensen die het huidig beleid graag anders willen zien en dit ook duidelijk hebben laten weten in hun stemkeuze. Mijn partij Forum voor Democratie heeft de grootste zetelwinst in de wacht gesleept, iets om trots op te zijn! Steeds meer mensen zien in wat de schadelijke gevolgen zijn van een kabinet dat bestaat uit partijen uit het partijkartel. Top gedaan Forum voor Democratie; we zijn begonnen!

Verbaasd?!

Vanuit de psychologie gezien ben ik helemaal niet verbaasd over de stemkeuze van Nederland en de ‘veilige’ keuze voor voortzetting van wat nu is. Vanuit mijn mens zijn gezien, ben ik hartstikke verbaasd over de stemkeuze van Nederland, omdat ik overtuigd ben dat heel veel mensen gekozen hebben voor wat ze niet willen… En als zoveel ondernemers kiezen voor VVD, dan gaat het blijkbaar financieel minder slecht met hen dan ik dacht. Positief nieuws dus voor de staatskas!

De verliezers

Door mij voorspeld in eerdere artikelen; Jesse Klaver als grootste verliezer door Jesse zelf, jawel. CDA als kleinere, maar nog steeds stevig verliezer en wat mij betreft komt dat door Hugo de Jonge die nu echt weg moet in mijn optiek. De vlees noch vis-houding van PvdD en het klakkeloos meegaan met de gevestigde orde kost hen nu nog geen stemmen, maar levert ook niet heel veel op…

De winnaars

Grote winnaar dus mijn kluppie FvD dat komende periode niet alleen de intellectuele kennis en kunde, maar ook de empathische kennis en kunde in de vorm van liefde voor het leven kan laten zien. VVD gaat lekker door met het in de praktijk laten zien wat discriminatie ècht inhoudt en Sigrid Kaag, ik bedoel natuurlijk D’66 kan aan de slag met Nederland uitbesteden aan Europa, precies dat waar Sieg goed in is…

Welke partijen in het kabinet?

Uiteraard komt er een kabinet dat net als de afgelopen 40 jaar bestaat uit partijen uit het partijkartel. In dit geval concreet; VVD, D’66, CDA met CU voor de noodzakelijke zetelopvulling. Dit wordt em volgens mijn voorspelling en het zou me echt verbazen als dit em niet wordt.

Wat kunnen we verwachten?

* Semi-permanente lockdowns vanwege nieuwe virussen, mutaties en alles wat erbij gesleept wordt. Hiervoor bestaan concrete plannen, waarbij je af en toe een worst wordt voorgehouden om al te heftig verzet te voorkomen. Denk aan georganiseerde en volledige gecontroleerde ‘vakanties’. Mijn voorspelling voor 2021; aan banden gelegde ‘vrijheid’ vanaf medio juni/juli, nieuwe harde lockdown met avondklok vanaf medio september voor minimaal 5 maanden om ondernemers en MKB echt hard te kunnen raken.

* Vaccinatieplicht, VVD en D’66 hebben dit al aantoonbaar vastgelegd.

* Geen betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt en mensen met een laag inkomen vanwege ‘het klimaat’ en het besluit dat er daardoor niet gebouwd mag worden…

* Pensioenverlaging van huidige pensioenen; hierover bestaat al een akkoord.

* Verplicht vaccinatiebewijs en over het hoe en waarom dit nu opeens coronapaspoort heet, binnenkort meer…

* Volledige macht en controle vanuit de Europese Unie; Nederland betaalt nog meer dan nu door onder andere toetreding van arme landen als Albanië en Noord-Macedonië (toetreding al toegezegd) enne Nederland dat zijn jij en ik hè, dat begrijp je…

* Continuering van de avondklok en de mogelijkheid deze ook overdag in te zetten, waarbij toegang tot de openlucht oftewel je eigen tuin verboden Is wettelijk vastgelegd en direct toepasbaar.

* Geen uitbreiding van de huidige zorgcapaciteit; minder ziekenhuizen en bedden conform het beleid van de afgelopen jaren, geen uitbreiding van goed opgeleid zorgpersoneel, zwijgplicht voor zorgmedewerkers en geen salarisverhoging voor zorgmedewerkers conform het huidig beleid en daardoor

* Steeds grotere achterstanden in de zorg, ook door uitval van personeel door toenemende burn-outs en stress door het werk, waardoor nog meer schaarste ontstaat en

* Zorgpremies, eigen risico en alles wat met zorg te maken heeft onbetaalbaar wordt voor de meeste mensen. Zorgpremies en eigen risico gaan omhoog.

* Huurverhogingen conform die van de afgelopen jaren.

* Vaccinaties voor kinderen.

* Biomassacentrales waarvan is aangetoond dat ze zeer milieuvervuilend en duur zijn. Onder de noemer ‘klimaat’ zullen ze supersnel uit de grond gestampt worden, juist vanwege de grote weerstand die hiertegen bestaat…

* Verplichte PCR-testen, ondanks het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat deze niet werken en nooit ontwikkeld en bedoeld zijn voor het vaststellen van virussen.

* Belastingverhoging voor iedereen, ondanks de beloften voor belastingverlaging.

* Meer ‘welvaartsziekten’ door chronische en negatieve stress door de gevolgen van de coronamaatregelen in combinatie met een ongezonde leefstijl.

* Geen basisbeurs voor studenten, wel duur- en zuurbetaalde leningen, waardoor de kans op een betaalbare koopwoning voor starters op de woningmarkt nog verder afneemt…

* Nederland vol met zogenaamd milieuvriendelijke en groene windmolens en zonneparken waarvoor onze kinderen misschien nu alvast een oplossing kunnen bedenken als zij onze troep over 15 tot 20 jaar moeten opruimen. Windmolens gaan namelijk maximaal 20 jaar mee…

* Verplichte PCR-testen en quarantaineplicht voor kinderen.

* Tijdens of direct na invoer van de vaccinatieplicht voor volwassenen, zal ook die voor kinderen er 100% zeker komen.

* Meer lockdowns door ‘overbelasting van de zorg’, ook op warme zomerdagen, tijdens hittegolven en winterse weekenden.

* Enorme stijging van de energieprijzen, omdat energie schaars gemaakt wordt…

* Verhoging van de pensioenleeftijd en het principe ‘werken zolang je werken kunt’.

* Uitsluiting en buitensluiting van de samenleving als je ‘geen prikje hebt gehad’ (hierover binnenkort meer) onder het mom ‘een festival bezoeken is niet essentieel’…

* Geen referenda en geen inspraak in tal van onderwerpen die doorgedrukt gaan worden, ongeacht of jij en ik het ermee eens zijn.

* Minder fysieke winkels, horecagelegenheden en uitgaansmogelijkheden, meer faillisementen en digitalisering.

* Blindelings volgen van Build Back Better van World Economic Forum met alle bizarre gevolgen van dien.

* Vernieling van natuurgebieden in Nederland.

* Straffen van eenverdienersinkomens met hogere belastingen.

* Tandartsbezoek wordt onbetaalbaar, waardoor steeds minder mensen naar de tandarts gaan.

* Big tech, big pharma, big data & big banks.

* Verbod op reizen buiten Europa.

* Reizen binnen Europa alleen onder opgelegde strikte voorwaarden.

* Kleine kinderen laten bang maken dat ‘papa en mama doodgaan’ als ze geen prikje nemen en ‘jij je handjes niet goed wast’…

* In je up eenzaam en alleen dood gaan vanwege de coronamaatregelen die zullen blijven.

* Meer eenzaamheid door sociale isolatie.

* ‘You will own nothing and you will be happy’ waarbij niemand meer bezit mag hebben voor een zogenaamd eerlijker verdeling wereldwijd. Heb je nu meer dan mondiaal (en dat zijn wij allemaal in Nederland, niemand uitgezonderd…), dan raak je dat komende jaren kwijt. Dat geldt uiteraard niet voor de elite waartoe ook Sigrid Schwab Kaag behoort…

* Meer vaccinaties voor meer geld, macht en controle. Vaccinaties zijn een gouden verdienmodel geworden en dus zal alles uit de kast worden gehaald om jou nog banger te maken, zodat je bereid bent je zo vaak mogelijk te laten vaccineren. Afgelopen week las ik op nu.nl tip nummer 1. bij angst voor naalden; ‘Vermijd prikken niet! Hoe vaker je een prik neemt (met de nodige steun), hoe groter de kans dat de angst vermindert’. Je weet dus nu al wat je te wachten staat…

* Bangmakerij voor en over alles wat nodig is mensen te onderdrukken, dwingen en monddood te maken. Maar monddood is niet hersendood, dus blijf zelf nadenken en laat je niet bang maken voor het leven, maar vier het iedere dag!

* Verdeeldheid in Nederland; nog meer dan nu door het dwangmatig opleggen van vaccinatieplicht e.d. en het verzet dat dit zeker teweeg gaat brengen. Verdeeldheid tussen mensen die wel en mensen die niet gevaccineerd zijn, zorgt voor enorme problemen.

* En meer, maar omdat ik je niet de stuipen op het lijf wil jagen, beperk ik met tot deze…

Gezellig?

Niet echt een heel gezellig toekomstbeeld als je het mij vraagt… Maar, Nederland heeft gekozen en dit is waarvoor Nederland gekozen heeft. Daarover wil en mag ik niet klagen, omdat ik daarmee de stemmingskeuze van andere mensen veroordeel en/of bekritiseer en dat doe ik juist niet.

Hou op met zeiken!

Wel wil ik iedereen die op een partij binnen het kartel gestemd heeft, vragen op te houden met zeiken! Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Oftewel als je op VVD, D’66, CDA en consorten stemt, moet je niet verwachten dat je nu opeens wel een sociaal, milieugericht en rechtvaardig beleid krijgt. Aanvaard dan ook de gevolgen van je eigen stemkeuze en stop met zeiken over de toekomst van je kinderen als die er dalijk net even anders uitziet dan je nu verwacht, pensioenverlagingen, klimaatverwoesting, huurverhoging, dat je nergens meer heen mag en kunt, belastingverhoging en het feit dat je dalijk ook overdag niet meer in je eigen tuin mag zitten. Je hebt er zelf voor gekozen, dus stop met klagen, zaniken, zeuren en zeiken. Je bent geen kleuter, anders had je niet mogen stemmen, dus gedraag je niet zo nu blijkt dat je geen snoepje krijgt!

Niet klagen, maar dragen

Iedereen die net als ik buiten het kartel gestemd heeft, heeft hiervoor dus niet gekozen. Wij moeten accepteren wat de grote meerderheid gestemd en gekozen heeft. Ook voor ons geldt dat klagen geen zin heeft. Niet klagen, maar vrolijk dragen is hier mijn motto. Want weet je, de sterkste schouders kunnen dit dragen. Laten wij ons alsjeblieft verenigen in innovatieve, creatieve, positieve en liefdevolle communities. Laten we elkaar steunen en ons verre houden van het bekritiseren van anderen en het gebruiken van geweld. Niet klagen, maar dragen en gewoon lekker ons eigen creatieve plan trekken. Samen met elkaar.

Leef vanuit liefde

Laat je vooral niet leiden door angst, maar door liefde! Want echt, het verzet groeit iedere dag, er worden talloze internationale rechtszaken voorbereid vanwege misdaden tegen de mensheid en dit kabinet gaat het geen vier jaar volhouden… Zeker als de mensen die vanuit angst gestemd hebben dit ook gaan inzien. Dat dat gaat gebeuren, staat voor mij vast. Niet omdat we geweld en haat richting hen gebruiken wat hun vooroordelen over ons alleen maar versterkt, maar door de handelwijze van het kabinet zelf. Laat het kabinet zelf deze mensen wakker schudden door hun handelen. Dat maakt ons andersdenkenden onverwoestbaar!

Uitslag

En voor alle stemmers voor wie de verkiezingsuitslag en het daarbij passende kabinet strakkies toch een beetje of misschien zelfs heel erg tegenvalt, gebruik ik dè slogan van Mark Rutte ‘nog eeeeeeeven volhouden’! Over vier jaar mag je weer stemmen!

Vragen?

Heb jij vragen voor me over politiek, corona, angst of wil je andere dingen van of over mij weten? Stuur een e-mail naar leefjejoy@jolandatoet.nl  of reageer op Instagram en  ik verwerk jouw vraag binnenkort anoniem in een blog!

Hi, ik ben Jolanda Toet!

Op dit blog schrijf ik over het en mijn leven vanuit mijn levensmotto ‘Leef je joy!’.

Met mijn artikelen wil ik jou inspireren je allermooiste leven te leven en je niet te laten intimideren, kleineren, chanteren of monddood maken, maar van iedere dag een feestje te maken. Leef je joy, juist nu!

Maak er iets moois van vandaag!

Wil je iets met me delen? Stuur een e-mail naar: leefjejoy@jolandatoet.nl.

Categorieen

Het leven anno 2021