Selecteer een pagina

Vaccineren of niet?

door | Gezondheid

Voor mij is het een overduidelijke en makkelijke keuze en om maar gelijk met de deur in huis te vallen; ik laat me niet vaccineren. In dit blog leg ik je graag uit wat mijn motivatie hiervoor is.

 

Geen anti-vaxxer

Als je je niet laat vaccineren tegen Covid-19 word je snel betiteld als anti-vaxxer. Ik ben zeker niet tegen vaccins in het algemeen, sterker nog, ik heb meer vaccins in mijn donder dan de gemiddelde Nederlander. Zo ben ik bijvoorbeeld gevaccineerd tegen rabiës (hondsdolheid). Hiervoor heb ik mij een paar jaar geleden geheel vrijwillig en volledig voor eigen rekening (paar honderd euro!) laten vaccineren, omdat ik het superbelangrijk vind om goed gevaccineerd op reis te gaan en zijn. Geen anti-vaxxer dus hier.

Waarom ik me niet laat vaccineren

Ik heb geprobeerd dit blog enigszins beknopt te houden. Dat is niet gelukt. Wat juist door de enorme lengte van dit blog wel gelukt is, is uitleggen waarom ik kies wat ik kies om op die manier toegevoegde waarde te bieden aan iedereen die twijfelt om zich te laten vaccineren. Dit is mijn motivatie om me niet te laten vaccineren vanwege Covid-19:

Vaccins zijn niet getest in combinatie met medicijnen

Vaccins zijn en worden alleen getest op mensen die geen medicatie gebruiken. Bovendien worden alleen gezonde mensen getest, wat men daar ook onder verstaat… Daardoor is er nog niets bekend over eventuele contra-indicaties met geneesmiddelen. In mijn geval kan het dodelijk zijn als blijkt dat de werking  vermindert van de medicijnen die ik moet slikken vanwege mijn (ernstige, erfelijke) hartafwijking. En welke medicijnen je ook gebruikt, er is niets bekend over de wisselwerking met de vaccins, omdat ze simpelweg niet getest zijn. Zie hiervoor ook de bijsluiter (link onderaan dit blog). Deze tekst heb ik gekopieerd en geplakt uit de bijsluiter:

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.
Er is geen onderzoek naar gelijktijdige toediening van Comirnaty met andere vaccins uitgevoerd

Er zijn geen lange termijn bijwerkingen bekend

En dat is logisch gezien de korte testduur en duur dat deze vaccins gebruikt worden. Lange termijn bijwerkingen worden pas over langere tijd bekend, daarom heten ze ook lange termijn bijwerkingen.

Geen gezondheidsvoordelen

Ik ben overtuigd dat het vaccin niets toevoegt voor mijn gezondheid. Ik zorg goed voor mezelf en leef gezond. Ik eet gezond, beweeg veel, slaap goed en genoeg, slik goede supplementen, lach zo vaak en zoveel mogelijk, drink zelden alcohol, ontspan veel, kom dagelijks buiten, heb de beste tandheelkundige zorg die mogelijk is, zorg voor zo min mogelijk negatieve stress en ik leef mijn joy. Ik heb een aangeboren hartafwijking waarvoor ik dagelijks medicijnen moet slikken (zonder ga ik dood, zo simpel is het echt). Juist omdat ik die medicijnen slik, slik ik verder niets en ben ik zeer kritisch naar alles wat ik tot me neem. Ook geloof ik heilig in het zelfhelend vermogen van mijn lichaam en geest. Het menselijk lichaam is een zeer complex, maar vernuftig werkend systeem van allerlei samenwerkende onderdelen. Ik vertrouw erop dat mijn lichaam prima in staat is zonder dit vaccin te functioneren, ook gezien het simpele feit dat het dit al 52 jaar doet.

Teveel onduidelijkheid

Er is teveel onduidelijkheid over de werking van de vaccins. Er is geen zekerheid over de werking, niet over de duur van de werking, niet over de immuniteit van gevaccineerden en niet over de besmettelijkheid na vaccinatie. En wacht dat je van al het gedoe over de leeftijdscategorie waartoe je behoort?  Afgelopen week zijn documenten op het dark web geplaatst waaruit blijkt dat de vaccins die (beperkt, globaal en kortdurend) getest zijn andere ingrediënten bevatten dan die momenteel bij miljoenen mensen worden ingespoten. Wat de fok! Wat mij betreft had er het afgelopen jaar veel meer duidelijkheid moeten komen en niet meer onduidelijkheid zoals nu het geval is. En ja, dat wekt mijn achterdocht en voedt mijn wantrouwen en onbegrip en eerlijk gezegd ook mijn lachspieren. Hilarisch hoeveel onzin er met stalen smoelen verkondigd wordt. Binnenkort kom ik met keiharde bewijzen.

Waarom vaccinatieplicht?

Er is nog geen vaccinatieplicht en toch is ie er wel… En dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Wat is de ware reden dat iedereen gevaccineerd moet worden? Wat is toch de echte reden dat iedereen ongeacht eventuele nadelige gevolgen gevaccineerd moet en zal worden ten koste van alles? Het is toch ook niet zo dat iedereen verplicht moet stoppen met roken? Of met drinken? Of met vreten? Of met stressen?

Het feit dat steeds duidelijker wordt dat je zonder vaccinatiebewijs wordt uitgesloten van deelname aan van alles en nog wat in onze samenleving, bewijst dat er wel degelijk een (indirecte) vaccinatieplicht is of komt.

Ik ben hoe dan ook faliekant tegen een overheid die mensen discrimineert, buitensluit of uitsluit. Iedereen die hier woont, leeft en in de meeste gevallen belasting betaalt moet meetellen, ongeacht of je biologische quinoa eet of paprikachips. Het kan niet zo zijn dat we als land onderscheid maken tussen eersterangs- en tweederangs burgers.

Een vaccinatiebewijs is voor mij net zo belachelijk als een ‘niet roken-bewijs, geen alcohol-bewijs, ik leef gezond-bewijs’ en wat denk je van een ‘ik leef zonder negatieve stress-bewijs’, waarbij iedereen die stress ervaart in zijn leven als tweederangsburger wordt gebrandmerkt en nergens meer aan mee mag doen. Nou, dan zijn de rapen gaar! Negatieve en chronische stress veroorzaakt namelijk aangetoond veel meer geestelijke en lichamelijke aandoeningen, geweldsdelicten, misdrijven, slachtoffers en doden dan Covid-19, maar dat terzijde.

Aansprakelijkheid fabrikanten

Fabrikanten hebben geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de vaccins. Daarmee nemen zij geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke nadelige gevolgen en bewijzen zij hiermee indirect dat zij geen flauw benul hebben van een effectieve werking en mogelijke nadelige gevolgen voor jou en mij. Als fabrikanten zeker zouden weten dat hun vaccins niet schadelijk zijn, zouden zij geen afstand gedaan hebben van hun aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid overheid

Onze overheid neemt consequent geen verantwoordelijkheid voor haar beleid en de gevolgen van haar beleid. Door een vaccin als ‘vrijwillig’ te betitelen, ontkent de overheid iedere vorm van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Als jou of mij iets overkomt na toediening van een vaccin, hebben wij ons tenslotte ‘vrijwillig’ laten vaccineren. Heb je ergens ook maar iets gelezen wat de overheid concreet doet als gevaccineerden wel nadelige gevolgen ondervinden? Precies, ik ook niet… Ook nog even voor je gemoedsrust (sorry, not…) deze link over de miljoenen die de overheid nog niet zo lang geleden uitbetaalde aan slachtoffers van de gevolgen van een veel kleinschaliger vaccin tegen de Mexicaanse griep.

Totale vaccinatiechaos

Het hele vaccinatiecircus is geen chaos, het is totale chaos! Of het nu gaat om wie welk vaccin krijgt, wie wanneer aan de beurt is, waar en wanneer gevaccineerd wordt, wie vaccins mogen toedienen, hoeveel mensen gevaccineerd zijn en ga nog maar even door, het is chaos. Totale chaos, ook administratief. Met als bijkomend nadeel dat privacygevoelige info iedere keer weer gelekt wordt en daarmee beschikbaar is voor bedrijven die daarmee kunnen doen wat ze willen. Mocht jij nu denken dat dat niet erg is of jou niet raakt, denk nog een keer…

Ook het coronabeleid is totale chaos waarbij iedere argumentatie voor besluiten ontbreekt. Want waarom moesten de scholen eerst dicht, toen weer open, vervolgens weer dicht en waarom zijn ze nu weer open? Waarom zijn kinderen eerst niet besmettelijk, dan weer wel, vervolgens toch niet, dan heel besmettelijk voor de Engelse variant en nu toch weer niet, o nee, nu is er een zogeheten snottebelbeleid en waarom? De uitleg hierover slaat als een tang op een varken en raakt kant noch wal en dan noem ik hier slechts 1 klein voorbeeldje en heb ik het nog niet eens over wat ik noem de ‘dode mussen-politiek’ waarmee we ‘blij’ gemaakt worden met dode mussen. Hierover misschien een andere keer meer, omdat dit voor nu veel te veel is.

Geen feitenkennis

Alle adviezen, oordelen en uitspraken van onze overheid zijn niet gebaseerd op feitenkennis. Niet. De overheid brengt dingen naar buiten als feit, maar heeft geen flauw benul wat feiten zijn… Feiten zijn wetenschappelijk bewezen en onderbouwd. Woorden als misschien, mogelijk, eventueel, waarschijnlijk, soms, volgens verwachting, wellicht, denkbaar, vermoedelijk, mogelijkerwijs e.d. geven geen feiten aan. Dergelijke trefwoorden geven aan dat iets zou kunnen gebeuren, niet dat iets echt gebeurt. De overheid gebruikt deze woorden opmerkelijk vaak met als doel jou beïnvloeden en manoeuvreren in de richting die de overheid op wil.

Wetenschappers, artsen en virologen

Zijn niet alleen de mensen die wij tot vervelens en treurens toe op tv zien. Er zijn veel wetenschappers, artsen, virologen, professoren en andere echt best slimme koppen die tegengas geven tegen het huidig beleid. Ook zij worden in de welbekende complottheoriehokjes geplaatst en daarmee volledig buitenspel gezet. Dit is geen verzinsel van allerlei wappies, het is een feit, want echt en aantoonbaar waar.

Symptoombestrijding is geen oplossing

Ik zie de keuze voor een vaccin als symptoombestrijding. En symptoombestrijding is geen oplossing voor het wegnemen van de oorzaak van een probleem. We zijn in Nederland extreem goed in symptoombestrijding; als je morgen naar je huisarts gaat en een te hoog bloedsuikergehalte hebt, krijg je direct a la minute het stempel diabetes 2 opgeplakt, krijg je medicijnen voorgeschreven en begin je morgen nog met slikken en ben je voor de rest van je leven diabetes 2-patiënt. Puntje uit. De medicatie die je krijgt is pure symptoombestrijding. Wat je ook kunt doen, is je leefstijl aanpakken en dusdanig gezond leven, dat je geen diabetes 2-medicatie nodig hebt. Dat is het verschil.

De reden dat we hier voornamelijk aan symptoombestrijding doen is geld, doodordinair geld. Ziekte en gebrek zijn verworden tot lucratieve verdienmodellen, een arts verdient geld aan jou als je een aandoening hebt, niet als je die niet hebt…

Pandemieën en epidemieën zijn van alle tijden

Een pandemie als deze is niet nieuw; pandemieën en epidemieën zijn van alle tijden! Veel mensen overleden aan bijvoorbeeld cholera, pokken, de zwarte dood, Spaanse griep, polio, tyfus, HIV en malaria. Malaria is trouwens nog steeds doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd. Bijzonder toch dat hier nog steeds geen goed werkend vaccin voor is, ondanks de jarenlange ontwikkeling hiervan?

Aan bovengenoemde ziekten zijn veel mensen overleden. Maar nog meer mensen overleefden, anders hadden we hier niet met zovelen op de aarde rondgehuppeld. Hiermee wil ik Covid-19 niet bagatelliseren, maar wel relativeren. Pandemieën en epidemieën zijn van alle tijden en het is echt een feit; deze ziekten zijn niet bestreden met vaccins, want heel simpel; die waren er toen nog niet. Bovendien hoort de dood bij het leven en is de dood de enige zekerheid in het leven.  Dood en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het wordt hoog tijd dat te accepteren.

Waarom geen medicijnen?

Het enige dat helpt tegen Covid-19 is een vaccin. Dit werd in een heel pril stadium al gezegd door Hugo de Jonge. Ik vond dit toen al opmerkelijk, vreemd en het zorgde bij mij direct voor grote argwaan en weerzin. Want even voor de duidelijkheid; dit speelde in maart 2020. Er was nog helemaal niets bekend over Covid-19 en toch is toen al besloten dat we allemaal gevaccineerd zouden moeten worden. Inmiddels is mijn argwaan en weerzin nog veel groter. Want waar is toch de groepsimmuniteit gebleven waar men ook zo de mond van volhad ergens in maart en april 2020? Bestaat die groepsimmuniteit niet meer en zo nee, waarom dan niet? Nog een belangrijke vraag; waarom mogen er geen medicijnen worden ingezet bij preventie en genezing van Covid-19? Die medicijnen zijn er namelijk al, ze kunnen nu direct en zonder bijwerkingen worden ingezet. Er zijn ook echt mensen die zich, zonder dat zij hier financieel belang bij hebben, met hun hele ziel en zaligheid inzetten deze medicijnen te gebruiken. Toestemming wordt consequent geweigerd, waarom?

We gaan niet terug naar normaal

We gaan voorlopig echt niet terug naar normaal. Niet. Niet. Niet. Ook niet als iedereen zich laat vaccineren. Het bewijs hiervoor is deze hernieuwde aangepaste routekaart. Daarop is overduidelijk te zien dat zelfs fase 1 waar we nog lang niet zijn en ook zeker niet gaan komen met dit huidig overheidsbeleid, niet terug naar normaal is. Het leven zoals we gewend waren te leven komt met deze idiote routekaart niet meer terug. Iets om even bij stil te staan bij je afweging of je je wel of niet laat vaccineren.

De allerbelangrijkste vraag bij vaccineren

De allerbelangrijkste vraag bij vaccineren is deze en ik hoop dat iedereen deze vraag leest en vooral verder verspreidt zodat hier een antwoord op komt. Dit is wat mij betreft een basale en cruciale vraag en tot nog toe heb ik deze nergens gezien of gehoord, dus alsjeblieft zegt het voort! Komt ie:

Waarom is het zo belangrijk voor mensen die zich laten vaccineren dat anderen dat ook doen?

Stel dat jij je laat vaccineren, dan vind ik dat dikke prima en helemaal okee. Waarom zou jij dan vinden dat ik me ook moet laten vaccineren? Waarom? Wat is jouw bezwaar als ik dat niet doe? Jij bent dan toch beschermd door jouw vaccinatie? Ik kan jou toch niet meer besmetten? Waarom zou ik dan een gevaar voor jouw gezondheid kunnen zijn? Hoe dan?

Vragen voor de overheid

En voor de overheid; waarom moet ik me laten vaccineren als het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is? Waarom ben ik als niet gevaccineerde een risico voor andere mensen? Hoe groot is de kans dat ik iemand die gevaccineerd is besmet? En hoe groot is de kans dat ik iemand die niet gevaccineerd is besmet? Hoe groot is de kans dat een niet gevaccineerde besmet wordt als een groot deel van de mensen gevaccineerd is? Waar is toch de groepsimmuniteit gebleven? Waarom wordt misschien, eventueel en wellicht een vaccinatieplicht ingevoerd als groepsimmuniteit wordt verkregen door het grote aantal gevaccineerden?

Meer vragen voor de overheid

En waarom wordt er continu gehamerd op het feit dat mensen in risicogroepen beschermd moeten worden, maar waarom moeten deze mensen dan niet beschermd worden tegen mogelijk nadelige gevolgen van vaccinaties (die nog helemaal niet getest en dus ook nog niet bekend zijn).  Waarom bepaalt de overheid voor mensen in risicogroepen dat vaccinatie voor hun gezondheid het best is en vooral ook hoe bepaalt de overheid dit zonder kennis van het vaccin en zonder kennis van medische zaken?  En stel dat ik, topfit, hoog-energiek, vitaal, bovengemiddelde conditie, fysiek bovengemiddeld sterk, mentaal bovengemiddeld sterk, hoogintelligent en hoogopgeleid en gezond, maar met hartafwijking, overlijd na een vaccinatie, komt dat dan door ‘onderliggend lijden’ en wordt de boel in de doofpot gestopt? Hoe zit dit? N.B. Waar ik mijzelf als voorbeeld neem, kan jij dat natuurlijk net zo goed zijn…

En nog meer vragen voor de overheid

Hoe gaan we om met mensen die niet gevaccineerd kunnen worden zoals mensen met een kinderwens, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven? Mogen die straks ook niet meer naar de supermarkt omdat ze geen vaccinatiebewijs hebben?  Waarom moeten mensen die Covid-19 gehad hebben en dus immuun zijn vanwege anti-stoffen zoals aangetoond door Sanguin zich toch laten vaccineren? Waarom? Waarom gaat het bij de ‘bewijslast’ oftewel een vaccinatieplicht om het bewijzen dat je gevaccineerd bent en niet om het bewijzen dat je geen Covid-19 hebt? Dat is toch waar het om gaat; het niet verder verspreiden van Covid-19? Dit is namelijk heel goed mogelijk zonder vaccinatie, hoewel ik ook grote bezwaren heb tegen de zogeheten PCR-test, maar dat terzijde.

Ook daarom voor mij geen vaccinatie!

En dit lieve mensen, is voor mij een heel belangrijke reden om mij niet te laten vaccineren. Het feit of je wel of geen Covid-19 hebt maakt geen mallemoer uit, als je maar kunt aantonen dat je gevaccineerd bent. En al heb je 48 negatieve coronatesten in je bezit, ze doen er niet toe, je moet en zal gevaccineerd worden, ongeacht of je wel of geen Covid-19 hebt gehad en aangetoond immuun bent. Ik ben geen complotdenker, eet af en toe gewoon patat met mayo liefst van Bram Ladage, en zal nooit een reactie plaatsen op een internetforum over dit onderwerp, maar zoveel rariteiten, daar kon en kan ik echt niet om heen. Want ik laat me ook niet als een hersenloos en hersendood wezen troep inspuiten waarvan ik met de beste bedoelingen van de wereld, het nut niet inzie. Hallelujah, amen!

Bijsluiter Covid-19 Comirnaty

Ik kan me voorstellen dat mijn blog vragen bij je oproept. Meer info over Comirnaty, het vaccin dat momenteel wordt gebruikt, vind je hier in de officiële bijsluiter van het vaccin. Lees deze bijsluiter vooral ook als je een kinderwens hebt, zwanger bent en/of borstvoeding geeft of wilt gaan geven!

Wat kun je doen?

Ik kan me ook voorstellen dat je je afvraagt wat je zelf kunt doen als je het corona-tij wilt keren. Stemmen! Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen en je stem telt dit jaar misschien wel zwaarder dan ooit. Realiseer je daarbij dat als je doet wat je altijd deed, je krijgt wat je altijd kreeg. En dat geldt dus ook voor het huidige kabinet (het feit dat het demissionair is, (b)lijkt ook weer een wassen neus) met voortzetting van het huidige beleid en maatregelen. Denk zelf na, maak je eigen keuze en doe wat je kunt!

Reageren op dit blog kan door me een e-mail te sturen: leefjejoy@jolandatoet.nl.

Meer lezen?